Σχετικά

Σχετικά

Η έννοια του Leadership skills gaps αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία σήμερα, τόσο των επαγγελματιών στον τομέα του talent management όσο και των ιδίων των CEO. Η διαχείριση αλλαγών και η έμπνευση της δέσμευσης αποτελούν τις δύο πιο σημαντικές δεξιότητες που κάθε ηγέτης θα έπρεπε να διαθέτει για να διαχειριστεί τις προκλήσεις του αύριο και, παρόλα αυτά, είναι οι είναι λιγότερο ανεπτυγμένες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η δέσμευση αποτελεί επί της ουσίας ενεργό δράση.

διαβάστε περισσότερα →

Ομιλητής

Ομιλητής

Ο Hendre Coetzee είναι ένας σύμβουλος διεθνούς φήμης, εξειδικευμένος στον Τομέα του Εταιρικού Μετασχηματισμού. Διακεκριμένος ομιλητής και executive coach, έχει στο παρελθόν συνεργαστεί με Διοικητικά Στελέχη, Διοικητικά Συμβούλια, Διοικητικές Ομάδες καθώς και με το σύνολο των εταιρειών τους, στον τομέα του Μέλλοντος της Εργασίας, της συμβολής της τεχνολογίας στην ενίσχυση της ανθρωπότητας, της ενδο-εταιρικής αλλαγής, της απαιτούμενης ανθεκτικότητας σ’ αυτήν και τη δημιουργία νέας προοπτικής για τους οργανισμούς.

διαβάστε περισσότερα →

Πηγές

Leadership Seminars 2017 by SARGIA Partners - In your words...

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

διαβάστε περισσότερα →

Capturing the Experience... Leadership Seminars 2017 by SARGIA Partners

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

διαβάστε περισσότερα →

Γ. Καρτσάνη: Πιο "ευέλικτος και συνεργατικός" ο ηγέτης του μέλλοντος

Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

διαβάστε περισσότερα →